Saavutettavuusseloste

 

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n abloc.fi-sivustoa ja sen mobiilisovellusta koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle.

abloc.fi-sivusto on julkaistu 24.8.2018. Sivuston nykyinen saavutettavuusstandardi on WCAG 2.1, AA-taso. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen. Selosteen tiedot perustuvat ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation arvioon.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy on sitoutunut noudattamaan saavutettavuusstandardeja. Varmistamme saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

  • saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
  • saavutettavuus on otettu huomioon käytännöissämme.
  • meillä on nimetty saavutettavuudesta vastaava henkilö.

Aalto-yliopistokiinteistöjen tavoitteena ovat teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille.

Abloc.fi-sivusto vastaa saavutettavuusvaatimuksia täysin.

Jos huomaat puutteita sivuston saavutettavuuteen liittyvissä asioissa, voit laittaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen: info-acre@aalto.fi.

Vastaamme palautteisiin viimeistään kahden viikon kuluessa. Pyrimme aktiivisesti korjaamaan saavutettavuudessa havaittuja puutteita.

Tämä seloste on laadittu 29.6.2021.