Havainnekuva uusista lehmuksista ja viheralueesta

Otaniementien kaksi lehmusta uusitaan helmikuussa

Kauppakeskus A Blocin ja Kandidaattikeskuksen välissä olevat kaksi heikkokuntoista lehmusta kaadetaan helmikuussa ja tilalle istutetaan uudet suurikokoiset lehmusten taimet keväällä 2022. Vanhat puut säilyvät Otaniemessä, sillä niistä tulee lahopuutaideteos keskelle kampusta ensi kesänä.

Vanhat puut ovat erittäin huonokuntoisia, ja tällä hetkellä vaijerein tuettuja, jotta ne eivät kaatuisi. Puille on jo aiemmin tehty kaikki säilyttämistä puoltavat toimenpiteet, kuten useita hoitoleikkauksia, mutta kuntotutkimukset ovat osoittaneet ne hyvin lahoiksi, kärsiviksi sekä ympäristölle ja ihmisille turvallisuusriskiksi. Toimenpiteelle on myönnetty maisematyölupa Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

Lehmukset ovat merkittävä osa Otaniemen identiteettiä ja kulttuurihistoriaa, joten niille on kaatamisen jälkeen luvassa uusi elämä kampuksen keskeisellä paikalla ulkotaideteoksena. Taideteos muuntuu ajan myötä lahopuuksi ja parantaa alueen luonnon monimuotoisuutta.

Lahopuu on erityisen tärkeää muun muassa sienille ja hyönteisille. Monet eliölajit tarvitsevat eri lahoamisen vaiheissa olevia lahopuita esimerkiksi ravinnoksi, kasvualustaksi ja lisääntymispaikaksi. Lahopuut tarjoavat myös pesäpaikkoja metsälinnuille.

Samalle A Blocin, Kandidaattikeskuksen ja Harald Herlin -oppimiskeskuksen väliselle viheralueelle tullaan istuttamaan uusien lehmuksien lisäksi runsaasti muuta monimuotoisuutta tukevaa kasvillisuutta keväällä 2022. Kaadettujen lehmusten runkoja säilytetään tilapäisesti Ainonaukion/Korkeakouluaukion lähiympäristössä ennen kuin niistä tehtävät taideteokset toteutetaan.

Lisätietoja: Aalto CRE/Aapo Pihkala, aapo.pihkala@aalto.fi

Lisää lahopuusta Metsähallituksen sivuilta.

Havainnekuva: MASU Planning Oy
Urakoitsija: VRJ Etelä-Suomi Oy/Vastaava työnjohtaja Heikki Taskinen
Maisematyölupapäätös: DRNo 2019-516-T, Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus
Työn tilaaja: Aalto-yliopistokiinteistöt Oy